Welkom bij TVL standpunt.nl

Deze notitie is bestemd voor alle leden van de Texelse Vereniging van Logiesverstrekkers, het Gemeentebestuur van Texel en allen die meer willen weten over TVL.

TVLStandpunt.nl is een nota welke gezien dient te worden als een eerste opzet van de standpunten van TVL. Deze standpunten zullen jaarlijks in de bestuursvergadering van januari worden doorgenomen en eventueel aangepast.

Schriftelijke reacties richten aan:
Bestuur TVL
Postbus 155
1790 AD Den Burg-Texel

U kunt ook reageren via fax 0222-318957 of e-mail r.manse@hetnet.nl